Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid

In 2016 heeft Boerdam Routekaart naar de toekomst vastgesteld in samenwerking met eelloo. Onder de noemer “Kracht” is er een individueel programma afgewerkt, met o.a. een talentscan en drijfverenscan. Waarna we een koerskaart hebben samengesteld in een opperste vorm van zelfwerkzaamheid, kennisdeling en co – creatie. Concreet zijn er gedragen afspraken gemaakt over werkzaamheden, teamtaken, eigenaarschap, leiderschap en communicatie om de gezamenlijk opgestelde visie tot een succes te maken.

Door te investeren in gezond en veilig werken en betrokkenheid van onze medewerkers gaan wij samen op weg naar duurzame inzetbaarheid. Daarom werd de uitvoering van het project mede mogelijk gemaakt door financiering van het ESF programma Duurzame Inzetbaarheid.

Het ESF-thema van RVO richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Waiting for a sign? This is it. Choose happy!