Jaarverslag ROVA

Jaarverslag ROVA

Grenzen verleggen

Deze week presenteert ROVA haar jaarverslag over 2015. Dit jaarverslag staat in het teken van innovatie en duurzaam ondernemerschap. Onder de titel ‘grenzen verleggen’ laat ROVA zien hoe ze steeds verder komt op het gebied van afvalreductie en hergebruik van grondstoffen. In de eigen organisatie ontwikkelt ROVA zich ook steeds verder door op het gebied van beheer openbare ruimte ook ‘de grenzen te verleggen’.

Grenzen verleggen
Nederlandse gemeenten hebben van het Ministerie een stevige opgave als het gaat om hergebruik van huishoudelijk afval. In 2015 heeft een flink aantal ROVA gemeenten laten zien dat deze landelijke doelen wel degelijk haalbaar zijn. In ROVA-gemeenten waar gebruik wordt gemaakt van programma’s als ‘diftar’ en ‘omgekeerd inzamelen’ ligt het hergebruikpercentage al boven de doelstelling van 75% (doelstelling 2020). Hiermee verleggen de ROVA gemeenten de grens. Dit geldt ook voor de hoeveelheid restafval dat overblijft in deze gemeenten: 93 kilo per inwoner per jaar (landelijke norm voor 2020 is 100 kilo per inwoner per jaar).

In het programma ‘100-100-100’ is vorig jaar geëxperimenteerd met de ondergrens voor huishoudelijk afval: is het mogelijk om volledig afvalvrij te leven? Ruim 400 gezinnen gingen deze uitdaging aan en kwamen gemiddeld tot 22,5 kilo restafval per inwoner. Dit experiment heeft veel informatie opgeleverd waarmee we de grenzen in afvalbeheer verder kunnen verleggen. Inmiddels heeft dit experiment in ruim 80 gemeenten een vervolg gekregen.

Waiting for a sign? This is it. Choose happy!